هادی جعفرنیا

هادی جعفرنیا هستم متولد بهمن 1368، کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه فردوسی مشهد، بیزینس کوچ و مشاوره راه اندازی کسب و کار. موسس 3 برند موفق آموزشی و دارای 12 سال تجربه کسب و کار با بیش از 40 پرسنل.

دوره های آموزشی هادی جعفرنیا

محتوا آموزشی